Recepty

Bloczek recept

Bloczki recept lekarskich drukowane wg. aktualnego wzorów. Numeracja wg. plików xml.

od 2,02 zł za 1 szt.

ilość kartek: 25, 50, 100

zadruk: jednostronny czarny

nemeracja: wg. pliku xml